Czym jest Rejestr Firm Pożyczkowych?

Klienci często poszukują informacji na temat firm, które udzielają szybkich pożyczek. Dlatego największe firmy pożyczkowe utworzyły Związek Firm Pożyczkowych, który ujednolicił procedury udzielania pożyczek i określił kodeks postępowania. Prowadzi także Rejestr Firm Pożyczkowych. Rejestr Firm Pożyczkowych powstał przede wszystkim z myślą o skutecznym informowaniu konsumentów, aby w jednym miejscu zgromadzić dane związane z działalnością firm pożyczkowych […]