Czym jest Rejestr Firm Pożyczkowych?

Czym jest Rejestr Firm Pożyczkowych?

Klienci często poszukują informacji na temat firm, które udzielają szybkich pożyczek. Dlatego największe firmy pożyczkowe utworzyły Związek Firm Pożyczkowych, który ujednolicił procedury udzielania pożyczek i określił kodeks postępowania. Prowadzi także Rejestr Firm Pożyczkowych.

Rejestr Firm Pożyczkowych powstał przede wszystkim z myślą o skutecznym informowaniu konsumentów, aby w jednym miejscu zgromadzić dane związane z działalnością firm pożyczkowych w Polsce. Rejestr powstał z inicjatywy ZFP, jednak publikuje dane wielu pozabankowych pożyczkodawców.

RFP – dlaczego powstał?

Rejestr powstał w odpowiedzi na działania Ministerstwa Finansów, polegające na wykreśleniu konieczności stworzenia analogicznego rejestru w związku z nowelizacją ustawy o nadzorze nad rynkami finansowymi. W RFP figuruje każda firma oferująca szybkie pożyczki i chwilówki (również pożyczki online) udzielane z funduszy własnych.

Aby trafić do Rejestru jako wiarygodny pożyczkodawca, firmy powinny spełniać określone warunki. Przedsiębiorstwa, których działalność nakierowana jest na wyłudzanie opłat wstępnych, danych osobowych czy prowadzenie działalności finansowej bez posiadania odpowiedniej licencji, nie znajdą się w RFP.

Związek Firm Pożyczkowych – kto może być jego członkiem?

ZFP powstał z inicjatywy największych firm pożyczkowych na polskim rynku, ale członkiem organizacji może być każda firma pożyczkowa spełniająca określone wymogi.

Członkowie ZFP udzielają pożyczek z funduszy własnych, głównie poprzez stronę internetową. Firma należących do Związku nie mogła (i nie może) znaleźć się na liście ostrzeżeń KNF. Jednocześnie przeciwko członkom zarządu spółek członkowskich nie mogą być prowadzone postępowania prokuratorskie, a żadna osoba z zarządu nie może być prawomocnie skazana.

Co ważne dla konsumentów, firma pożyczkowa będąca członkiem ZFP musi publikować rzetelne dane związane z wyliczaniem RRSO i nie może pobierać opłat za rozpatrzenie wniosku pożyczkowego

Członkowie ZFP dokonują oceny zdolności kredytowej zgodnie z przepisami i w oparciu o dane pochodzące z BIK lub BIG. Z kolei klient, który spłaca poprzednią chwilówkę, nie może liczyć na otrzymanie kolejnej pożyczki w tej samej firmie – co ma go ochronić przed wpadnięciem w niebezpieczną spiralę zadłużenia.