Skutki kryzysu finansowego

Skutki kryzysu finansowego – czy już sobie z nimi poradziliśmy?

Kryzys finansowy to jedno z najbardziej dramatycznych wydarzeń gospodarczych ostatniej dekady. Tak, tak… od momentu w którym dowiedzieliśmy się, że amerykański system bankowy chwieje się w posadach, minęło już 10 lat. Czy wyszliśmy już z tego kryzysu, czy też może nadal odczuwamy jego skutki?

Kto był winowajcą?

Powszechnie uważa się, że winowajcą odpowiedzialnym za powstanie kryzysu był jeden z amerykańskich banków. Czy to prawda? W pewnym sensie tak, jednak zapowiedzi kryzysu nie pojawiały się tylko i wyłącznie na Zachodzie, ale też na naszym rodzimym podwórku. Jeszcze pamiętamy reklamy, w których firmy oferujące kredyty hipoteczne dawały możliwość sfinansowania nawet 110 procent wartości inwestycji. Gdzie tu wkład własny?

Łatwo oskarżyć banki. Trudniej jednak zauważyć, że za kryzys ekonomiczny… jesteśmy odpowiedzialni my sami. Dowiódł on, że potencjalni kredytobiorcy często nie mają zahamowań, jeśli chodzi o zaciąganie kredytów. Myśl, że „jakoś to będzie”, pokonała zdrowy rozsądek.

Skutki kryzysu z 2007 roku

Skutki kryzysu finansowego dotknęły cały świat. Zastój w kredytach hipotecznych sprawił, że wielu deweloperów po prostu upadło. Kryzys pojawił się także w wielu branżach okołobudowlanych.

Straty banków, związane bezpośrednio z niewypłacalnością sporej liczby klientów, były jednoznaczną przyczyną zaostrzenia polityki kredytowej. Banki ucięły rozdawnictwo pieniędzy i nagle okazało się, że… wszyscy żyjemy na kredyt! Gdy pieniądze płynące z kredytów przestały płynąć szerokim strumieniem, zabrakło środków nie tylko na inwestycje, ale przede wszystkim na spłaty zobowiązań. Dlatego kryzys finansowy, który dotknął cały świat, zaowocował stratami w praktycznie wszystkich branżach.

Czy uporaliśmy się z kryzysem?

Odpowiedź na to pytanie nie jest jednoznaczna. Wprawdzie wydaje się, że sektor bankowy wreszcie oprzytomniał, ale… nie do końca. Przecież przez wiele lat ładowano weń (i to nie tylko w USA), pokaźne pieniądze z rezerw walutowych.

Można powiedzieć, że większa część skutków kryzysu jest już za nami. Niestety panująca w naszym kraju deflacja i zastój na rynku kredytów jest wciąż trwającym skutkiem kryzysu. Ponadto kryzys uwidocznił siłę gospodarek azjatyckich i słabość gospodarek zachodnich.