pieniadze

Co to jest usługa chargeback – jak działa

Chargeback to procedura zwrotu środków za nieudaną transakcję dokonaną kartą płatniczą Visa lub MasterCard. Proces obciążenia zwrotnego inicjuje klient kontaktując się ze swoim bankiem, który następnie prowadzi całą sprawę w jego imieniu. Co jeszcze warto wiedzieć na temat chargeback? Zapraszamy do lektury!

Kiedy możemy ubiegać się o obciążenie zwrotne?

Obciążenie zwrotne pozwala odzyskać środki za usługę lub zakup produktu w sytuacji, gdy dochodzenie praw bezpośrednio u usługodawcy jest niemożliwe. Usługa chargeback to rodzaj zabezpieczenia w przypadku transakcji dokonanych z fizycznym użyciem karty w bankomacie, terminalu, w zwykłym sklepie, a także w zakupach online.

Poniżej przedstawiamy 3 najczęstsze przyczyny do wszczęcia procedury chargeback:

  1. Zakupione towary nie są zgodne z zamówieniem: dotarły do nas uszkodzone, niekompletne lub niezgodne z opisem.
  2. Podejrzenie oszustwa – jeśli nie rozpoznajemy danej płatności, nie autoryzowaliśmy jej (np. kradzież lub zaginięcie kart).
  3. Błąd w przetwarzaniu operacji – niepoprawnie przeprowadzona płatność, np. podwójne obciążenie karty płatniczej, gdy naliczona suma nie zgadza się z kwotą na paragonie lub fakturze, lub gdy nie otrzymaliśmy zwrotu po rezygnacji z towaru. Pamiętajmy, że z usługi chargeback możemy także skorzystać wtedy, kiedy napotkaliśmy na problemy techniczne przy wypłacaniu gotówki z bankomatu.

Jak wygląda procedura?

  1. Otrzymujemy miesięczne lub kwartalne zestawienie transakcji dokonanych kartą płatniczą i zgłaszamy daną niezgodność do naszego banku (wystawca karty).
  2. Bank pełni rolę pośrednika i ocenia, czy rzeczywiście są przesłanki do zwrotu środków – sprawdza reklamację pod względem formalnym, nadaje jej tzw. kod chargeback i przekazuje stosowne dokumenty do danej firmy płatniczej (Visa, MasterCard) lub centrum rozliczeniowego (np. PayU, PayPal) z prośbą o wypłatę pieniędzy na wskazane konto. Firma ta, tzw. agent rozliczeniowy, zwraca się do sprzedawcy z prośbą o wyjaśnienie. Ten może daną reklamację uznać lub odrzucić, przedstawiając dowody na brak uchybień. Brak odpowiedzi handlowca lub odrzucenie reklamacji bez podania przyczyn i dowodów jest równoznaczne ze zwrotem pobranych środków.
  3. Agent rozliczeniowy przelewa kwotę na konto naszego banku i blokuje te środki do czasu, aż otrzyma dokumenty, które pozwolą na potwierdzenie dokonanej transakcji oraz przyczynę nieprawidłowości.
  4. Po dostarczeniu dokumentów i uznaniu reklamacji, następuje odblokowanie środków pieniężnych, bank zostaje powiadomiony, a pieniądze zostają przelane na nasze konto.

Przedłużający się spór może spowodować, że proces będzie trwał nawet do kilkunastu tygodni. Jeśli jednak sytuacja nie budzi wątpliwości, wówczas środki otrzymamy w ciągu 2-4 tygodni. Posiadacz karty nie ponosi żadnych związanych z tym kosztów. Zawsze warto skontaktować się ze swoim bankiem, dochodzić praw i odzyskać swoje pieniądze. Pamiętajmy, że płatność kartą tylko z pozoru jest nieodwołalna.