Komornik a windykator – jakie są ich kompetencje?

Komornik a windykator – jakie są ich kompetencje?

Jeżeli nie wywiązujemy się z jakiegoś zobowiązania majątkowego, nasz wierzyciel może doprowadzić do jego realizacji z pomocą osób trzecich – windykatora lub komornika. Jakie są między nimi różnice, jakie są ich prawa?

Sposób, w jaki zorganizowane jest społeczeństwo, wymaga od każdego z nas podejmowania się różnych zobowiązań. Niekiedy wywiązanie się z obligacji okazuje się jednak niemożliwe lub utrudnione. Zwłaszcza w przypadku zobowiązań finansowych niesie to za sobą pewne konsekwencje. Nasz wierzyciel może skorzystać z oferty firmy windykacyjnej, a jeżeli nie przyniesie to skutku – będzie wnioskować o przeprowadzenie egzekucji komorniczej. Pojawia się kwestia różnic kompetencyjnych występujących pomiędzy komornikiem i windykatorem.

Co robi windykator?

Wierzyciele często korzystają z usług agencji prowadzących działania w zakresie windykacji. Tak naprawdę windykatorzy – w przeciwieństwie do komorników – nie mają żadnych kompetencji prawnych, które mogłyby wymusić na nas uregulowanie zadłużenia. Windykator zazwyczaj próbuje skłonić nas do uregulowania należności, np. oferując rozłożenie długu na dogodne raty.

Polubowne załatwienie sprawy leży przecież w interesie zarówno naszym, jak i wierzyciela (reprezentowanego przez firmę windykacyjną). Jeżeli jednak nie jesteśmy w stanie osiągnąć kompromisu, wierzyciel może uciec się do skorzystania z usług komornika sądowego. Można zatem powiedzieć, że ewentualna działalność windykatora jest jedynie ostrzeżeniem przed egzekucją komorniczą.

Co może komornik?

Czasami sama groźba egzekucji komorniczej może doprowadzić do tego, że dłużnik zdecyduje się zwrócić zaległości. Warto pamiętać o tym, że kompetencje komornika znacznie przekraczają możliwości windykatora – który jest, poza tym, pozasądowym i „pośrednim etapem” odzyskiwania należności.

Co robi komornik, aby odzyskać pieniądze? Jeżeli sąd zarządzi przeprowadzenie egzekucji komorniczej, musimy liczyć się z zajęciem praktycznie całego naszego majątku (zarówno nieruchomości, ruchomości, jak i dochodu). Komornik w świetle prawa może pozbawić nas niemalże wszystkiego (nie licząc uregulowanego prawnie minimum niezbędnego do przeżycia).

Zadłużenie może się przedawnić

Warto pamiętać o tym, iż nasze długi z czasem ulegają przedawnieniu. Przykładowo, jeżeli nie uznaliśmy danego długu, okres ten (dla kredytu) wynosi 3 lata. Uznanie zadłużenia wydłuża jednak ten okres aż do 10 lat. Może się zdarzyć, iż firma windykacyjna zechce odzyskać przedawnioną wierzytelność, nie informując nas o tym, iż jest już ona w świetle prawa nieaktualna. Stąd tak istotne jest zachowanie ostrożności w kontaktach z windykatorami.