Progi podatkowe

Progi podatkowe – czym są i jak działają?

Czy wiesz jak wysoko opodatkowane są twoje dochody i jakie zasady je regulują? Co decyduje o wyższym lub niższym opodatkowaniu twojego dochodu i czy ten podatek może zmienić się w ciągu roku? Nie każdy wie, że za wszystkie obliczenia dotyczące wysokości naszych podatków odpowiedzialne są progi podatkowe. Zobacz, czym są progi podatkowe i jak działają.

Co to są progi podatkowe

Skala podatkowa, czyli wzór na podstawie którego określa się wysokość podatku, jaki zapłaci każdy podatnik od uzyskanego dochodu w przedziale jednego roku podatkowego ma swoje przedziały, które nazywamy właśnie progami podatkowymi.

Progi podatkowe określają nam, według jakiej stawki podatku, opodatkowane są nasze dochody. Po przekroczeniu określonego progu stawka opodatkowania naszego dochodu się zmienia. Jednak tylko nadwyżka powyżej przekroczonego progu będzie opodatkowana według wyższego progu podatkowego.

Warto również zwrócić uwagę, że podatek będzie naliczany od naszego dochodu a nie przychodu. Te pojęcia bardzo często mylone są ze sobą, a oznaczają zupełnie co innego i wiążą się z różnymi kwotami. Dochodem jest przychód, który został już pomniejszony o koszty jego uzyskania, a więc kwota, jaką podatnik otrzymał „do ręki” w danym roku podatkowym.

Ile wynoszą progi podatkowe w 2017 roku

W 2017 roku możemy wyróżnić dwa progi podatkowe, pierwszy w wysokości 18%, natomiast drugi wynosi 32%. To do jakiego progu podatkowego zostaniemy zakwalifikowani zależy od dochodu, który osiągniemy w 2017 roku.

Jeśli będzie on mieścił się w wysokości do 85 528 zł to znajdziemy się w pierwszym 18% -owym progu podatkowym. Każdy, kto osiągnie dochód powyżej tej granicy zaliczać się będzie już do wyższego 32% -owego progu.

Co oznacza zakwalifikowanie do jednego z progów podatkowych

Jeśli twoje dochody w 2017 roku będą wynosiły mniej niż 85 528 zł to rozliczając swój PIT zapłacisz podatek w wysokości 18% od uzyskanego dochodu. Wyliczając podatek w pierwszym progu podatkowym, dodatkowo pomniejsza się go o tak zwaną kwotą zmniejszającą podatek, która wynosi 556,02 zł.

W momencie gdy twój dochód przekroczy tą granicę to automatycznie będzie obowiązywał cię drugi próg podatkowy, który wynosi 32%. Nie oznacza to jednak, że zapłacisz 32% podatku od całego dochodu, ale jedynie od nadwyżki, czyli od różnicy między twoim dochodem a kwotą graniczną 85 528 zł.

Jakie zmiany w 2017 roku

Ustawa z dnia 29 listopada 2016 roku „Dziennik Ustaw rok 2016 poz.1926”, która weszła w życie od 1 stycznia 2017 roku wprowadziła kilka zmian. W porównaniu do 2016 roku zmianie uległa wysokość kwoty podatku do zapłaty po przekroczeniu pierwszego progu podatkowego.

Oznacza to, że jeżeli podatnik w 2017 roku osiągnie dochody powyżej pierwszego progu podatkowego to zapłaci on kwotę 15 395,04 zł oraz 32% od kwoty powyżej 85 528 zł. Kwota 15 395,04 zł wynika oczywiście z 18% -owego podatku, który naliczany jest w pierwszym progu podatkowym. Jest ona wyższa niż kwota z poprzedniego roku, która wynosiła 14 839,02 zł.

Każdy ma obowiązek złożyć PIT, ale nie każdy musi zapłacić podatek od dochodu

Oczywiście obowiązek rozliczenia się z Urzędem Skarbowym poprzez złożenie zeznania rocznego, czyli PIT-u ma każdy, natomiast nie każdy będzie musiał zapłacić podatek od dochodu. Z tego obowiązku zwolnione są osoby, które w poprzednim roku zarobiły mniej niż 3 091 zł, one nie poniosą kosztów związanych z podatkiem.

Chociaż nie każdy z nas korzysta na co dzień z wiedzy księgowej i finansowej, to warto zapoznać się z terminami jak skala podatkowa czy właśnie próg podatkowy. Będziemy wówczas wiedzieć skąd wziął się nasz podatek i w jaki sposób został on naliczony.